CertificeringenNEN 4400: dé norm voor de uitzendbranche

Targos Flex B.V. is in het bezit van een NEN 4400-certificering.
Dit is dé norm voor de uitzendbranche en mag dus niet ontbreken in de lijst van certificaten.

Op 1 januari 2007 werd het NEN 4400-register operationeel (www.normeringarbeid.nl). Ze biedt opdrachtgevers de zekerheid dat ze met bonafide ondernemingen samenwerken. Alle NEN 4400- gecertificeerde ondernemingen worden via een openbaar register op internet gepubliceerd. Het register wordt in stand gehouden door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Alle gecontroleerde ondernemingen worden in het nieuwe openbare register opgenomen.

 

 

VRO: in het belang van werkgever én werknemer

Stichting VRO bevordert eerlijke concurrentie onder opdrachtgevers, uitzendorganisaties en (onder)aannemer. Zij gaat fraude en illegaliteit tegen van zowel in Nederland als in het buitenland gevestigde ondernemingen en draagt bij aan tot eerlijke concurrentieverhoudingen. Zij hanteert een uitgekiend systeem om vast te stellen of ondernemingen bonafide zijn..

Ontstaan van de VRO

De VRO is ontstaan in het begin van de jaren tachtig. De Belastingdienst en Bedrijfsverenigingen ontdekten dat er op grote schaal werd gefraudeerd door de zogenaamde "koppelbazen". Er werden “antimisbruikwetten” ingevoerd, waarvan de belangrijkste de Wet Ketenaansprakelijkheid is.

Wet Ketenaansprakelijkheid: de Belastingdienst stelt vanaf nu opdrachtgevers aansprakelijk stelden voor belastingen en sociale premies. Die door malafide (onder)aannemers niet werden betaald…. Werkgeversorganisaties en bedrijven vreesden dat ze aansprakelijk werden gesteld voor schulden van malafide (onder)aannemers. Om zich hier tegen te weren, hebben zij tezamen de VRO opgericht.

Bijzonder Register

Stichting VRO beheert een Bijzonder Register waarin ondernemingen zijn opgenomen die zekerheid bieden. Dit betekent: er voor waken, dat leden (opdrachtgevers) niet aansprakelijk worden gesteld voor hun opdrachtnemers.

De Vereniging Registratie Ondernemingen beheert het register, de Stichting VRO controleert- onafhankelijk van de Vereniging- de ondernemingen en houdt het Bijzonder Register in stand.

Stichting VRO
Postbus 2037
2990 DA Barendrecht
Tel.: (+31)(0)180 619933
Fax: (+31)(0)180 618721

E-mail: vro@vro.net
Website: www.vro.net

VRO is initiatiefnemer van Bijzondere Registers en NEN 4400.

Wij hebben per direct personeel te huur in de volgende branches/sectoren: 

  • Steigerbouwers
  • Productiepersoneel
  • Magazijnpersoneel
  • Hulp-bouwvakkers en Slopers
  • Steigerbouwers
  • Groenvoorzieners
  • Lassers
  • Elektriciens
  • Vlees- en Pluimveeverwerkers

Neem nu contact op

Werknemer

Bent u op zoek naar een baan? Door het inschrijfformulier in te vullen kunt u zich inschrijven als werkzoekende bij Dutch Job Centre.

Werkgever

Heeft u personeel nodig? Door het inschrijfformulier in te vullen kunt u zich inschrijven als werkgever bij Dutch Job Centre.

Contact

Dutch Job Centre, onderdeel van DeGraaf Groep
Transformatorstraat 4 3903 LT Veenendaal
Tel 033 4502070